biorezonancia Martin - bicom

Prejsť na obsah


Čo je to biorezonancia?

Ľudské telo vysiela rôzne elektromagnetické vlny, pričom bunky rôznych tkanív a orgánov majú svoje špecifické frekvencie. Frekvenčné spektrum u zdravého človeka je iné ako u človeka chorého. Pokiaľ telo ovplyvňujú rušivé elementy, je vystavené choroboplodným zárodkom, dlhodobému stresu a pod., môže dôjsť k poruche komunikácie na vnútrobunkovej a medzibunkovej úrovni. Dochádza k narušeniu autoregulačného systému, zníženiu imunity a vzniku ochorení. Každá choroba je vyvolaná poruchou informácie na medzibunkovej úrovni (bioinformácia), čo vyvolá zmenu bioinformačných frekvencií v organizme.


Ktoré ochorenia lieči?

Biorezonančná terapia je bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Je mimoriadne účinná pri liečbe alergie, astmy, poruchách imunity, bolestiach chrbta, kĺbov, funkčných orgánových poruchách, rôznych chronických zdravotných problémoch, pri detoxikácii organizmu, odvykaní od fajčenia, odstraňovaní vírusov, baktérií a parazitov z organizmu a v mnohých ďalších prípadoch. Biorezonancia prirodzeným spôsobom podmienky pre organizmus pre obnovu jeho správnej činnosti. Pomáha mu určiť príčiny disfunkcie, a tak liečiť príčinu ochorenia. Ako pri každej liečbe záleží aj od organizmu, akú má odozvu na biorezanaciu, čo ovplyvňuje účinnosť liečby.


Ako lieči?

Prístroj meria elektormagnetické vlnenie, ktorého zvýšenie, alebo zníženie vždy súvisí s poruchou činnosti príslušných orgánov ľudskom organizme. Vtedy dochádza k narušeniu autoregulačného systému a tým k vzniku únavy, zníženiu imunity a ochoreniam. Prístroj sníma vlnenie tela  a privádza do prístroja, tam prejde riadeným filtrom cez počítač, v ktorom sa oddelí harmonické vlnenie od patologického. Po úprave sa vracia upravené vlnenie do pacientovho tela. Táto počítačom riadená oscilačná terapia je bezbolestná a bez vedľajších účinkov. Pokiaľ sa po aplikovaní programu nedosiahne normalizácia dráhy, nejedná sa o prechodnú krízu, ale o závažnejšiu poruchu.


HiPPOKRATiN

Podstata výsledkov výskumu je v tom, že všetky metabolické procesy v ľudskom organizme sú priamo alebo nepriamo regulované a riadené enzýmovými sústavami (kaskádami), no samotná regulácia aktivity týchto enzýmových kaskád väčšinou prebieha zapájaním a blokovaním koenzýmov.
Tento výskum priniesol prelomový objav, že medzi mimoriadne dôležité zložky koenzýmov, ktoré regulujú aktivitu na mnohých stupňoch v týchto enzýmových kaskádach, patria aj prvky zo skupiny vzácnych zemín, drahých a platinových kovov, ako aj mnohé ďalšie (v extrémne malých množstvách - je to úplne nová kategória ultrastopových prvkov).
Tieto ultrastopové prvky aktivujú a deaktivujú (regulujú špecifickú aktivitu) hlavne niektoré enzýmové mechanizmy, ktoré zabezpečujú autonómne funkcie v jednotlivých bunkách a ich koordináciu s ostatnými bunkami ľudského tela. Akýkoľvek nedostatok alebo prebytok týchto ultrastopových prvkov spôsobuje rôzne metabolické poruchy, podobne ako spôsobuje poruchy nedostatok alebo prebytok aj iných stopových prvkov, minerálov, vitamínov a pod.
Poruchy spôsobené ultrastopovými prvkami sú o to závažnejšie, že tieto prvky prostredníctvom uvedených enzýmových mechanizmov regulujú príjem, využiteľnosť a vylučovanie aj ostatných živín v ľudskom organizme (ostatné minerály, vitamíny a pod.).
Návrat na obsah