o hippokratine - biorezonancia Martin - bicom

Prejsť na obsah

HiPPOKRATiNHiPPOKRATiN je výsledkom výskumu biologických vlastností niektorých zlúčenín prvkov vzácnych zemín a prvkov zo skupiny drahých a platinových kovov, tento výskum trval 20 rokov, základná časť tohoto výskumu bola ukončená v roku 2008, na základe tohoto výskumu bol súbežne vyvíjaný prípravok HiPPOKRATiN, tento vývoj trval od roku 1993 do roku 2007.

Väčšina výsledkov výskumu je utajená, po úspešnom komerčnom využití sa v budúcnosti plánuje publikovanie výsledkov tohoto výskumu. Podstata výsledkov výskumu je v tom, že všetky metabolické procesy v ľudskom organizme sú priamo alebo nepriamo regulované a riadené enzýmovými sústavami (kaskádami), no ale samotná regulácia aktivity týchto enzýmových kaskád väčšinou prebieha zapájaním a blokovaním koenzýmov.
Tento výskum priniesol prelomový objav, že medzi mimoriadne dôležité zložky koenzýmov, ktoré regulujú aktivitu na mnohých stupňoch v týchto enzýmových kaskádach, patria aj prvky zo skupiny prvkov vzácnych zemín, prvky zo skupiny drahých a platinových kovov a aj mnohé ďalšie prvky (v extrémne malých množstvách - je to úplne nová kategória ultrastopových prvkov).
Tieto ultrastopové prvky aktivujú a deaktivujú (regulujú špecifickú aktivitu) hlavne niektoré enzýmové mechanizmy, ktoré zabezpečujú autonómne funkcie v jednotlivých bunkách a ich koordináciu s ostatnými bunkami ľudského tela. Akýkoľvek nedostatok alebo prebytok týchto ultrastopových prvkov spôsobuje rôzne metabolické poruchy, podobne ako spôsobuje poruchy nedostatok alebo prebytok aj iných stopových prvkov, minerálov, vitamínov a pod. Ale poruchy spôsobené ultrastopovými prvkami sú o to závažnejšie, že tieto ultrastopové prvky prostredníctvom uvedených enzýmových mechanizmov regulujú príjem, využitelnosť a vylučovanie aj ostatných živín v ľudskom organizme (ostatné minerály, vitamíny a pod.)
Na rozdiel od ostatných živín, nie je možné odstrániť väčšinu porúch (nedostatok alebo prebytok) ultrastopových prvkov doplnkami stravy, konzumovaním rastlinných preparátov, pitím rôznych čajov a pod.

Jediná cesta, ako sa dá účinne a regulovane odstrániť nedostatok alebo prebytok týchto ultrastopových prvkov (a tým odstrániť alebo zmierniť metabolické poruchy ktoré to spôsobuje), je pôsobenie niektorých špecifických látok vo vodnom roztoku (pri extrémne nízkych koncentráciach) na ľudskú pokožku a sliznice.
Pokožka ako najväčší ľudský orgán dokáže pri styku s vodou reflexne a velmi efektívne (za prítomnosti týchto špecifických látok) vylučovať do vody a vstrebávať z vody (autoregulovaným mechanizmom) potrebné ultrastopové prvky a mnohé ďalšie látky.

Všetky ľudské choroby sú zároveň aj poruchami metabolizmu (v širšom zmysle akékoľvek fyziologické anomálie).
Napr. pri autoimunitných chorobách je porucha metabolizmu primárna príčina.
Pri genetických poruchách, zraneniach, infekčných chorobách a pod. je porucha metabolizmu sekundárny následok atď. (pozor ale napr. zvýšená citlivosť na infekčné choroby je primárna porucha metabolizmu a po vypuknutí infekčnej choroby sa ešte pridružuje sekundárna porucha metabolizmu).

HiPPOKRATiN je velmi účinný prípravok na komplexné a systémové liečenie a prevenciu väčšiny chorôb spôsobených poruchami metabolizmu, pôsobí priamo na skutočnú príčinu choroby - poruchu enzýmovej aktivity v systéme riadiacich a regulačných mechanizmov.


UPOZORNENIE !!!
Pri prudkých akútnych chorobách (napr. infekčné choroby) a iných závažných ochoreniach, kde hrozí časová tieseň, je možné používať HiPPOKRATiN iba ako výraznú doplnkovú liečbu, hlavné liečebné zásahy je nutné vykonať klasickým farmakologickým alebo chirurgickým postupom.
Všetky ľudské choroby z pohľadu poruchy metabolizmu môžeme rozdeliť na 3 skupiny chorôb:
US1 - prevažujúci prebytok niektorých prvkov
US2 - kombinácia nedostatku a prebytku niektorých prvkov.
US3 - prevažujúci nedostatok niektorých prvkov
Napr. do skupiny US1 patrí zvýšená citlivosť na infekčné choroby, pomalé a komplikované hojenie rán a pod.
Do skupiny US2 patria už vypuknuté infekčné choroby a do skupiny US3 patria všetky autoimunitné choroby a pod.
Samotný HiPPOKRATiN je maximálne účinný iba na choroby zo skupiny US1 a relatívne dostatočne účinný aj pre choroby zo skupiny US2

Z technologických dôvodov nie je možné zapracovať do prípravku HiPPOKRATiN všetky potrebné účinné zložky a preto je HiPPOKRATiN relatívne málo účinný na choroby zo skupiny US3.
Ale ako mimoriadne účinná prevencia je HiPPOKRATiN vhodný na všetky skupiny chorôb vrátane skupiny US3.

Jediný spôsob, ako dosiahnuť maximálny účinok aj na choroby zo skupiny US3 je špeciálna lekárska diagnostika, na základe tejto diagnostiky sa vyrobí: osobná špeciálna prísada do prípravku HiPPOKRATiN.
Diagnostika sa vykonáva špeciálnym elektronickým prístrojom BICOM 2000.

Túto špecialnu diagnostiku vykonáva lekár, s ktorým spolupracujeme, na základe tejto diagnostiky získame presné osobné spektrum metabolickej poruchy vyšetrovaného človeka.
Podľa získaného osobného spektra sa vyrobí osobná špeciálna prísada do prípravku HiPPOKRATiN. Táto prísada sa nesmie priamo zmiešať s prípravkom HiPPOKRATiN, došlo by k vzájomnému znehodnoteniu.
Postupuje sa tak, že do vane na kúpanie (100 ~ 150l vody) sa najskôr naleje HiPPOKRATiN (väčšinou cca 10ml ) a až potom, keď je vo vode homogenizovaný sa prileje osobná špeciálna prísada (väčšinou cca 10ml ).

UPOZORNENIE !!!
Absolútne zásadná podmienka správneho a silného účinku prípravku HiPPOKRATiN je hodnota pH vody vo vani. Ak sa použije zmes HiPPOKRATiN + Osobná špecialna prísada do prípravku HiPPOKRATiN je vždy potrebné mierne alkalické pH vody, preto je nutné počas kúpeľa, IHNEĎ!!! Čo najväčšiu plochu tela (najlepšie celé telo) silne namydliť obyčajným toaletným mydlom, toto mydlo vytvorí vhodné alkalické prostredie (voda musí byť mliečne-mútna).
(Okrem toho je nutné trochu namydliť vodu ešte pred tým, než vnoríme telo do vody!)Súčasťou komplexného prístupu pri používaní prípravku HiPPOKRATiN by malo byť aj dodržiavanie základných zásad správnej životosprávy (pestrá strava, primeraný pitný režim, dostatočný telesný pohyb atď.).
Z mnohých závažných chýb ktoré sa vyskytujú v životospráve (ak vynecháme chronicky známe cigarety, alkohol, káva a pod.) je nutné upozorniť na jednu nebezpečnú skupinu potravín, ktorej podiel na ľudskej výžive sa hrozivo zvyšuje. Tato zákerná skupina potravín sú cukrovinky - sladkosti a v princípe všetky potraviny s obsahom cukru (sacharóza), je to nenápadná a pritom zhubná civilizačná deformácia v ľudskej výžive, proti ktorej treba dôsledne bojovať.

Za jednu z najdôležitejších chýb v životospráve (ktoré sú hlavnou príčinou porúch metabolizmu) by sme mohli označiť všetky "čistené a koncentrované potraviny" bez obsahu prirodzených balastných látok (sú to potraviny zbavené prirodzených vitamínov, vlákniny, minerálov, enzýmov atď.) Ale pre mimoriadny význam a zvyšujúci sa podiel na výžive tento problém zjednodušíme iba na sacharózu.
Cukrovinky, čokoláda a v princípe všetky sladkosti s umelým - neprirodzeným obsahom cukru (sacharóza) majú jeden spoločný výrazne škodlivý metabolický účinok. A to ten, že relatívne masívne vyplavujú (odčerpávajú) z ľudského tela široké spektrum cenných živín (vitamíny, enzýmy, minerály, ale hlavne vzácne ultra-stopové prvky), ktoré väčšinou ľudské telo nedokáže dostatočne rýchlo nahradiť z iných zdrojov (ak ich vôbec má). Týmto mechanizmom vznikajú drobné deformácie, ktoré sa postupne akumulujú až na závažné poruchy metabolizmu, ktorých vonkajšie prejavy môžu byť dlhodobo skryté alebo sa prejavujú iba zvýšenou únavou a pod., až nakoniec zdanlivo prekvapivo vypuknú v podobe akútnych alebo chronických, často autoimunitných chorôb.

Niekedy dôjde "iba" k poškodeniu genómu a vonkajšie prejavy týchto deformácií vypuknú až v nasledujúcej generácii a zdanlivo zdravým rodičom sa narodia deti s alergiami, s autoimunitnými chorobami a pod. Správna životospráva by nemala obsahovať absolútne žiadne potraviny s umelým - neprirodzeným obsahom sacharózy, na sladenie by sa mal používať iba med, javorový sirup a pod.


Dr. Ladislav Hippokraton

Návrat na obsah