diagnostika - biorezonancia Martin - bicom

Prejsť na obsah


Diagnostika celkového zdravotného stavu

Začiatkom 50 rokov minulého storočia lekár E. Schwamm objavil metódu merania termoregulácie a premenenia tepelného vyžarovania organizmu. Z týchto informácií získaných dvoma po sebe nasledujúcimi meraniami bol schopný určiť, či je človek zdravý alebo je zvýšená pravdepodobnosť, že v tele prebieha zápalový proces či iné ochorenia. Spoločne s fyzikom Dr. Ing. Reehem vytvorili prístroj, ktorým bolo možné objektívne zmerať a vyhodnocovať premenu telesnej teploty v určitých presne stanovených bodoch. Tento prístroj si nechali patentovať. Po mnohých praktických skúsenostiach a overovaní v spolupráci so zahraničnými lekármi sa tento prístroj osvedčil v liečbe mnohých rôznych chorôb a tiež ako ich prevencia u rizikových skupín pacientov.
Je to prístroj, ktorý vie zmeraním termoregulačných procesov v organizme zachytiť vývoj imunitného systému a zhodnotiť stav jednotlivých častí organizmu v okamihu merania. Odhalí tak jeho slabé miesta a včas upozorní na možné riziká.

Na akom princípe pracuje?

Termograf je založený na meraní zmien v 108 termodynamických bodoch organizmu pred a po jeho ochladení. Obsahuje vrcholové počítačové programy, ktoré vyhodnotia získané údaje a stav jednotlivých orgánov či zložiek ľudského organizmu následne zobrazia v grafoch. Vďaka jasnému a veľmi prehľadnému spracovaniu zistených informácií do tabuliek a grafov sa teší veľkej obľube u mnohých lekárov, ktorí zo svojho presvedčenia pozerajú na človeka ako na zmysluplne fungujúci celok.
Tento prístroj odhaľuje vo veľmi včasnom štádiu nežiadúce zmeny v organiz­me, ktoré môžu viesť k vážnym ochoreniam. Objasňuje nejasné symptómy chorôb, ba vie zistiť ich príčinu. Je prínosom pre poznanie stavu organizmu a ukazuje prognózu jeho vývoja.


Diagnostika alergií, vírusov, baktérií, plesní, intolerancie...

Pri prvej návšteve sa s klientom konzultuje jeho zdravotný stav a zdravotné ťažkosti. Následne sa diagnostikuje, kde v tele sú energetické blokády, ktoré orgány je potrebné podporiť, aby sa telo mohlo detoxikovať, aké záťaže napr. stres, ťažké kovy, elektrosmog, vírusy, baktérie, plesne atď. sú prítomné.


Je umožnené stanovovať aj počiatočné štádia vývoja patologických procesov, keď sa ochorenie iba začína a jeho klinické príznaky sa ešte neprejavujú. Týmto nám dáva možnosť zabrániť vzniku ochorenia či poškodenia nášho organizmu. Testovacie sady umožňujú rýchle, systematické odhalenie – aj skrytých – príčin (patológií, problémov) u pacienta. Najprv sa pomocou testovacej sady elementov vyšetrí stav jednotlivých orgánov tela, následne sa pomocou ďalších testovacích sád testuje prítomnosť baktérií, vírusov, parazitov a plesní v organizme, ďalej zaťaženie ťažkými kovmi, rádioaktívnym žiarením, elektrosmogom. Nakoniec sa pomocou špeciálnych sád pozostávajúcich zo vzoriek konkrétnych alergénov testuje prípadná alergia (peľová, prach, roztoče, zvieratá, chem. látky, čistiace prostriedky, kov, atd) alebo potravinová intolerancia. Výsledky sú k dispozícii hneď, bez čakania a bez bolesti, čo ocenia najmä deti.

Princíp vyšetrenia

Podľa poznatkov kvantovej fyziky majú materiálne častice ako vlnový, tak aj časticový charakter. To znamená, že každá substancia - teda aj každá bunka, každá časť tela, ale aj vírusy, baktérie, peľ, toxíny, nikotín, atď - má elektromagnetické vyžarovanie. Každá substancia má podľa svojej vlastnosti určitú typickú vlnovú dĺžku alebo frekvenciu. Úplne individuálnu charakteristiku. Tá sa označuje aj ako frekvenčná vzorka.

Návrat na obsah